จอภาพใช้ภายนอก

There are no products matching the selection.

LED Display Outdoor ภายนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาตามท้องถนนต่างๆ หรือป้ายหน้าห้างสรรพสินค้า เพื่อแสดงภาพโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะมีคุณภาพที่ทนทานกว่าประเภท Indoor เพราะต้องทนต่อแดด ฝนและฝุ่นละออง และต้องมีการป้องกันน้ำไม่ให้เข้าตัวเครื่อง ความละเอียดจะต่ำกว่าประเภท Indoor เหมาะต่อการมองเห็นจากระยะไกล มีความสว่ามาก หลอดที่ใช้จะเป็นแบบ LED แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Real Pixel กับ Virtual Pixel โดย Real Pixel จะใช้หลอดสี 3 สีคือ R G B อย่างละ 1 หลอด แล้วจึงเอาทั้ง 3 สีมาผสมกัน ทำให้เกิดภาพ ส่วน Virtual Pixel จะนำหลอด LED มาจัดเรียงกันทำให้เกิดภาพที่มีมิติมากขึ้น บริษัท NEX LED Tech จึงได้นำเทคโนโลยี่ที่ดีที่สุด มีคุณภาพสูงเพื่อคอยให้บริการต่อธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจ ทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานต่างๆ และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่บริษัทได้เข้าไปติดตั้งจอภาพ LED Display ในงานต่างๆ
Loading...
Please wait...