เกี่ยวกับ เน็กซ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท “เน็กซ์” ได้เติบโต และขยายประเภทธุรกิจมาจากบริษัทสุขกมลรัชดา จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านมากว่า 60 ปี

กลุ่มบริษัท เน็กซ์ประกอบด้วย

                  บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด ดำเนินงานทางการตลาด ในสินค้าประเภทหลอดไฟ LED คุณภาพสูง และ จอภาพ LED กล้อง IP Camera และสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานที่ ระบบควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า โซล่าเซลล์

                 บริษัท เน็กซ์ แอลอีดีเทค จำกัด มุ่งเน้นงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน โดยผลิตหลอดไฟ LED คุณภาพสูง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และนำนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตเป็นสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เช่นการใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT), Self- Powered Wireless Technology, Bluetooth MESH ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาคเอกชนในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมายหลักของประเทศ

                 บริษัท ซีดีเอ็นพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ เพื่อการตอบสนองชีวิตประจำวันยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และด้วย OTT/IPTV Entertainment Platform สำหรับให้บริการ Home Automation ในรูปแบบต่างๆ

                   ด้วยหลักปรัชญาในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองตลาดที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า นวัตกรรม และการบริการที่ดีเลิศเสมอมา จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆของ กลุ่มบริษัท “เน็กซ์” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตลาดผู้ใช้งานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

 


 

ปรัชญาธุรกิจ (Business Philosophy)                                     

  • พัฒนาบุคคลากรให้เน้นการบริการที่เป็นเลิศ
  • มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง และเทคโนโลยีที่นำสมัย
  • ราคาที่ยุติธรรม
  • นำสินค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองตลาดอย่างสม่ำเสมอ
Service team ทีมงานวิศวกรรมช่างเทคนิค
ทีมงานวิศวกรรมช่างเทคนิคมืออาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาการติดตั้งและการบำรุงรักษา

 


 

คลังสินค้าและระบบกระจายสินค้า

คลังสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ ด้วยพื้นที่กว่า 3 ไร่ ย่านทุ่งมหาเมฆ สาทร และ กว่า 1 ไร่ ย่านถนนรัชดาษิเษก

 

Loading...
Please wait...