ติดต่อเรา

บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด


410/17-23,410/58-62 ชั้น2 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02 651 6000

E-mail : info@nexledtech.com

website : www.nexledtech.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา

Captcha

* Required Fields

Loading...
Please wait...