จอภาพใช้ภายใน

There are no products matching the selection.

LED Display Indoor ภายในอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาในห้าง หรืองานเปิดตัวบนเวที ให้ความสว่างที่ไม่สว่างเกินไป เพราะในอาคารไม่มีแสงแดด ความละเอียดของภาพจะสูงกว่า เหมาะกับการมองระยะใกล้ๆ ชนิดของหลอด จะมีอยู่ 3 แบบคือ SMD (ย่อมาจาก Surface Mount Dive), แบบ Semi SMD, และ แบบ LED ไม่เหมาะเอาไปวางไว้นอกสถานที่ เพราะกันน้ำไม่ได้ ทุกวันนี้งานอีเว้นและงานออแกไนซ์เซอร์มีการใช้เทคโนโลยี LED Display ด้านภาพ และเสียงเข้ามาช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา จอภาพเปิดตัวบนเวที หรือ การถ่ายทอดสดวิดีโอยังจอ LED Display ให้เห็นได้อีกด้วย บริษัท NEX LED Tech จึงได้นำเทคโนโลยี่ที่ดีที่สุด มีคุณภาพสูงเพื่อคอยให้บริการต่อธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจ ทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานต่างๆ และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงาน ที่บริษัทได้เข้าไปติดตั้งจอภาพ LED Display ภายในงานต่างๆ
Loading...
Please wait...