ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล

ไฟ LED กับการแพทย์

              ในปัจจุบันวงการแพทย์และโรงพยาบาลต่างให้การยอมรับ ไฟ LED เพื่อใช้ในการตรวจรักษาสุขภาพผู้ป่วย ด้วยแสงไฟ สีไฟ นั้นส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ด้วยไฟ LED ในปัจจุบันมีขนาดเล็ก ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความสว่างคงที่ สามารถส่องสว่างได้ในจุดที่มีขนาดเล็กเพื่อทำการรักษา แสงไฟที่อ่อนโยน ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย มีผลต่อการรักษาและการพักผ่อนของผู้ป่วย นี่คือเหตุผลที่โรงพยาบาลและการแพทย์ใช้ประโยชน์จาก ไฟ LED ไฟ LED ขนาดเล็กนั้น มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและการรักษาผูุ้ป่วย เช่น ไฟ LED ประเภทที่มีสีช่วยในการตรวจรักษา วิเคราะห์โรค เช่น โรคผิวหนัง หรือบาดแผลของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นไฟ LED สามารถรวมแสง และปรับทิศทางแสงให้เข้าถึงจุดเล็กๆได้ แพทย์จึงสามารถนำแสงไฟส่องเพื่อทำการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยในจุดที่เล็กๆได้ เช่น การรักษาโรคทาง หู ตา คอ จมูก หรือการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ไฟ LED ยังถูกใช้เป็นไฟผ่าตัด เนื่องด้วยมีความสว่างมาก และช่วยปกป้อง อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อ และผิวหนัง ของผู้ป่วย เพราะไม่ปล่อยแสง UV และรังสีอินฟราเรด ในขณะที่แพทย์ทำการรักษาด้วยประสิทธิภาพแสงที่ส่องสว่างได้สูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลและสถานพยาบาลหลายแห่งจึงยอมรับและนำ ไฟ LED มาใช้กันมากขึ้น

There are no products matching the selection.

There are no products matching the selection.

Loading...
Please wait...